ICA Banken ICA Banken APIs How it works Help Center API Statistics

Account Functional Overview

  • Vad kan man göra med APIerna / vilken info TPPn kan få (översiktlig)

  • Vilka kunder kan man nå

  • Vilka konton kan man nå

  • Annan info om APiet / förutsättningar (att man måste ha en licens, autentisering av kund via ICA bankens lösningar, info kan hämtas fyra gånger per dag etc.)

  • (Eventuellt ett flödesdiagram. Alt. så tar man den på teknisk overview om vi gör någon sådan)