Välj referens

Ett OCR-nummer är en siffersträng med #-tecken på inbetalningskortet. OCR-numret får vara max 25 siffror.
Saknas OCR-nummer väljer du istället "Meddelande" och skriver lämplig förklaring till mottagaren i textfältet. Meddelandet får vara max 70 tecken.