Vagnskadegaranti

Vagnskadegaranti är en försäkring som täcker plåt och lackskador och som erhålls vid köp av en fabriksnybil och tillhandahålls av bilmärkets generalagent.

Giltighetstiden är vanligtvis tre år från det att bilen togs i bruk första gången. Vagnskadegarantin administreras i de flesta fall av respektive bilföretags märkesförsäkring eller av dem utvalt försäkringsbolag.

Garantin gäller i Sverige och i de länder som är anslutna till systemet för Grönt Kort. Den följer med bilen om bilen byter ägare under garantins giltighetstid (gäller ej om bilen exporteras).