Utökat reseskydd

I det utökade reseskyddet ingår avbeställningsskydd.

Dessutom kan du ha rätt till ersättningsresa om du måste avbryta din resa. Du får också ersättning vid sjukhusvistelse på resan och om en försening av ett allmänt färdmedel gör att du missar din resa. Du har ett utökat skydd av den egendom som du har med dig på resan.

De som kan omfattas av det utökade reseskyddet är personer som är folkbokförda på försäkringsadressen.

Kostnad
En person  20 kronor/mån 
Två personer  31 kronor/mån
Familj (tre eller fler personer)  41 kronor/mån