Uppskattat värde

Ange det marknadsvärde som du tror att bostaden har i dag.