Trafikolycksfall och krishjälp

Trafikolycksfall kan ge extra ersättning om du eller en passagerare skadas i trafik med den försäkrade bilen. Krishjälp kan ge ersättning för samtalsterapi.