Tomträttsavgäld

Med tomträtt menas att den som bor på fastigheten, tomträttshavaren, äger huset men inte marken. Marken har tomträttshavaren bara nyttjanderätt till. Tomträttsavgälden är en årlig avgift som betalas till fastighetsägaren. Fastighetsägaren är vanligtvis staten eller kommunen.