TIN-nummer

TIN står för Taxpayer Identification Number/Skatteregisteringsnummer. 

Skatteregistreringsnumren (TIN) ser olika ut i olika länder. I Sverige till exempel används personnummer som skatteregistreringsnummer för privatpersoner. Länken nedan visar hur TIN-numret är uppbyggt i olika länder.

› Mer information om respektive lands TIN-nummer (extern länk)