Tillfällig beloppsgräns

Ett tillfälligt engångsbelopp kan anges och utnyttjas en gång inom en fyra dagars period. Maximalt tillfälligt engångsbelopp per konto är 150 000 kronor.

Viktigt att tänka på
Om du inte utnyttjar hela det belopp som du satt som tillfälligt engångsbelopp, kan du inte nyttja det som eventuellt skulle vara kvar och överföra senare inom gällande fyra dagars period.