Sysselsättning

Tillsvidareanställning

En tillsvidareanställning varar tills dess att arbetsgivaren eller du som anställd säger upp anställningen.

Egen företagare

För den som är egen företagare kommer vi i samband med ansökan behöva få in underlag som visar företagets ekonomiska situation.

Tidsbegränsad anställning

För den som har en tidsbegränsad anställning kommer vi att begära in anställningsavtal för att bedöma om anställningen är stadigvarande innan vi kan bevilja ansökan.