Självrisk lösöre

Grundsjälvrisken är 900 kr för lösöret.

Det finns särskilda självrisker för läckage-, frys- och rättskyddsskador och dessa framgår av villkoren.