Olycksfallstillägg (invaliditetstillägg)

Kan ge dig invaliditetsersättning upp till 30 prisbasbelopp ut för en olycka på din fritid. Försäkringen gäller utan självrisk vid skada.

Observera att detta inte är en komplett olycksfallsförsäkring utan bör ses som ett komplement till en sådan och stärker då skyddet vid invaliditet.