Olycksfall

Medicinsk invaliditetsersättning med upp till 30 prisbasbelopp samt viss ersättning vid sjukskrivning, sjukhusvistelse och tandskador.