Skatterättslig hemvist

Skatterättslig hemvist är det land där du betalar skatt och deklarerar din inkomst, vanligen där du bor eller arbetar.

Du som har amerikanskt medborgarskap eller dubbelt medborgarskap varav det ena är amerikanskt, är bosatt i USA och/eller är innehavare av ett amerikanskt uppehållsarbetstillstånd s.k. Green Card anses ha skatterättslig hemvist i USA.

Är du begränsat skattskyldig i Sverige ber vi dig kontakta oss på ICA Banken på 033‑47 47 90vardagar 8–20 och helger 10-16.