Självriskskydd

Minskar den ordinarie vagnskadesjälvrisken ned till 0 kr, i de flesta fall, vid uppsåtlig skadegörelse av tredje man samt vid kollision utomlands med annat identifierat fordon. Har bilen vagnskadegaranti ersätts istället den självrisken med upp till 6 000 kr. Är bilen bara halvförsäkrad ersätts istället reparation med upp till 3 000 kr.