Självrisk vagnskada

Ju högre självrisk du väljer för vagnskada, desto lägre blir priset för din helförsäkring. Vagnskada är skador på bilen som du själv orsakar. En högre självrisk ger en lägre premie.