Självrisk lösöre

Välj storlek på självrisk. Grundsjälvrisken för lösöret är 1 200 kr. Du kan få en lägre premie genom att välja en högre självrisk.

Självrisk är den del som försäkringstagaren betalar själv vid en försäkringsskada.