Självrisk byggnad

Grundsjälvrisken för byggnader är 2 000 kr. Du kan sänka din premie genom att välja en högre självrisk.

Självrisk är den del som försäkringstagaren betalar själv vid en försäkringsskada