Säkerhet

Säkerheten är den fastighet eller lägenhet som är pantsatt för ett bolån. Fastighetens eller lägenhetens beteckning anges i tabellen. För kundlån finns ingen säkerhet.