Rörlig ränta

Om du har rörlig ränta eller ränta bunden på tre månader, ange "ja". Om lånet har en bindningstid, ange "nej".