Referens

Ange OCR-nummer eller meddelande till mottagande bank så att de kan identifiera vilket lån som ska lösas.