Övriga uppgifter

Lagen om penningtvätt gör att vi måste ställa fler frågor till dig som ansöker om tjänster hos oss. Dessa frågor ska hjälpa oss att få bättre kunskap om våra kunder, och därmed lättare kunna förhindra till exempel penningtvätt.

De uppgifter du lämnar omfattas av banksekretessen och behandlas konfidentiellt.