Valuta

Här väljer du en passande valutaför det land som du ska göra utlandsbetalning till.

Från och med 1 januari 2020 kan du endast skicka utlandsbetalningar i följande valutor: SEK, DKK,NOK, EUR, GBP, USD och THB.