Transaktionspris

Kostnad för att utföra den begärda transaktionen (utlandsbetalningen).