Prio

Ange med vilken prioritet du önskar att din utlandsbetalning ska skickas med. Beroende på val av valuta och mottagande land finns olika betalningsprioriteter att välja emellan:

Normal

Avgift för Normalbetalning i SEK och EUR gjorda till en mottagare inom EU/EES, Andorra, Monaco, San Marino, Schweiz och Vatikanen är 0 kr. Normalbetalning till övriga länder 100 kr. Betalningen når mottagarbanken inom 2-3 bankdagar. SEPA betalning är att rekommendera för betalningar i EUR inom EU/EES, Andorra, Monaco, San Marino, Schweiz och Vatikanen.

Express

Avgift för detta är 350 kr. Betalningen når mottagarens bank inom 1 bankdag. Observera att det kan ta någon dag extra beroende på mottagarland.

Kan ej användas om man skickar EURO till ett land som är medlem i SEPA.

SEPA

Avgift 0 kr. Betalningen når mottagaren inom 1 bankdag.

SEPA kan endast användas i valutan EUR där mottagaren finns i ett land inom EU/EES, Andorra, Monaco, San Marino, Schweiz och Vatikanen. I betalningen måste IBAN (International Bank Account Number) anges. Det går endast att välja avgiftstypen ”Delad kostnad” (SHA).