Prio

Ange med vilken prioritet du önskar att din utlandsbetalning ska skickas med. Beroende på val av valuta och mottagande land finns olika betalningsprioriteter att välja emellan:

Normal

Avgift för detta är 100 kr. Betalningen når mottagarens bank inom 2-3 bankdagar. Används oftast till länder utanför EU/EES.

Express

Avgift för detta är 350 kr. Betalningen når mottagarens bank inom 1 bankdag. Observera att det kan ta någon dag extra beroende på mottagarland.

Kan ej användas om man skickar EURO till ett land som är medlem i SEPA.

SEPA

Avgift för detta är 0 kr. Betalningen når mottagarens bank inom 2 bankdagar.

SEPA kan endast användas om man skickar betalningar i EUR till ett land inom EU/EES, Schweiz eller Monaco. I betalningen måste både BIC (Bank Identifier Code) och IBAN (International Bank Account Number) anges  Det går endast att välja avgiftstypen ”Delad kostnad” (SHA).