NBID

NBID (Nationellt bank-id) fyller samma funktion som en BIC-kod, att identifiera en bank. Ett nationellt bank-id inleds alltid med två bokstäver och följs av siffror.