Kostnad

Vem av er är det som ska stå för transaktionskostnaden för utlandsbetalningen?

För utlandsbetalningar inom EU/EES oavsett betaltyp och valutaslag är endast transaktionskostnad Delad kostnad tillåten.