Kontotyp

Här fyller du i om det är IBAN eller kontonummer.

IBAN (International Bank Account Number) är en internationell standard för att ange kontonummer, som används vid utlandsbetalningar. För alla utlandsbetalningar som sker i Euro inom EU/EES är det krav att du använder IBAN kombinerat med BIC

Kontonummer (Basic Bank Account Number) även kallat BBAN är en variant som används utanför EU idag.