Banktyp

BIC (Bank Identifier Code) (SWIFT) är en internationell standard för att på ett säkert sätt identifiera en bank. En BIC består alltid av 8 eller 11 tecken, de sex första är alltid bokstäver, därefter kan bokstäver eller siffror följa. 

NBID
 (Nationellt bank-id) fyller samma funktion som en BIC-kod, att identifiera en bank. Ett nationellt bank-id inleds alltid med två bokstäver och följs av siffror. 

Till en del länder går det att skicka antingen med BIC eller eller NBID.