Vinst/förlust

Här ser du den vinst eller förlust som du gjort i samband med att du sålt andelar i den aktuella fonden.