Värde vid köp

Det du har betalat för dina fondandelar när du köpt dom.