Transaktionskostnader

Detta är fondbolagets transaktionsavgift/courtage.