Saldo

Saldot på ditt fondsparande är de pengar du har på kontot för fondsparande som inte är investerade i fonder. Saldot förändras när ett köp eller en försäljning går igenom.