Förklaring till svarsalternativen

Till hälften eller mer = Det kan minska till hälften eller mer innan det känns obehagligt.

Upp till 30 % = Jag klarar en minskning på upp till 30 % av min investering innan det känns obehagligt.

Upp till 10 % = Jag klarar en minskning på upp till 10 % av min investering innan det känns obehagligt.

Inte alls = Jag kan inte tänka mig att förlora pengar och tolererar ingen minskning av min investering.