Risk

Värdet på dina fonder svänger upp och ned. Ju större svängningar, desto svårare är det att förutsäga det framtida värdet. Det är det som kallas risk. Vi använder oss av en riskgradering mellan 1-7 där lägsta risk är 1.