Löpande kostnad

Exempel på löpande kostnader kan vara förvaltningsavgift, förvaringskostnader och registreringsavgift.