Kurs

Det värde som sätts av fondbolaget på varje fondandel i respektive fond. Kursen sätts normalt en gång per dag, och utgår från nettovärdet för alla tillgångar i fonden. Även kallat NAV (Net Asset Value).