Kontonummer

Här anger du det kontonummer eller depånummer där du har de fonder som du vill flytta.