Förvaltningsavgift

Förvaltningsavgift är den avgift som fondbolag tar för förvaltning, administration och förvaring av fonder. Förvaltningsavgiften tas ut löpande från de pengar som finns i fonden och räknas kontinuerligt bort från andelsvärdet (NAV-kursen).

När avkastning anges, och även när de dagliga andelskurserna redovisas (i bl a tidningar, på text-tv och webbplatser) har alltid alla avgifter dragits bort.