Försäljningsvärde

Det värde de sålda fondandelarna hade då du sålde dem.