Fondvärde

Fondvärdet är det samlade aktuella värdet på alla fonder som du har i ditt sparande.