Fondsparande

Det vi benämner som fondsparande är det konto som är kopplat till dina fonder. Detta konto kan också kallas depå. Det är detta konto som pengarna hamnar på efter en försäljning av fondandelar.

Du kan ha ett eget fondsparande och fondsparande till ditt/dina barn.