Extra kostnad

Det kan till exempel vara en resultatbaserad avgift som fondbolaget tar ut vid överavkastning mot jämförelseindex.