Engångskostnad

Exempel på engångskostnad kan vara förskottsavgift, uppläggningsavgift och distributionsavgift.