Disponibelt

Det disponibla beloppet på ditt fondsparande är de pengar som är tillgängliga att köpa fonder för, eller föra över till ett annat konto.

Disponiblet belopp är aktuellt saldo minus eventuella reserverade belopp.