Del av belopp

Här anger du i procent hur stor del av ditt månadssparande som du vill investera i den valda fonden. Du kan inte godkänna månadssparandet förrän du har fördelat 100 % av månadsbeloppet.