Beskrivning

Anger vad respektive order gäller.

Köp - Ett köp tar minst tre bankdagar från att du har registrerat ditt fondköp tills att fonden syns på ditt konto för fondsparande.

Sälj - En försäljning tar minst tre bankdagar från det att du lagt en säljorder till att pengarna finns på ditt konto för fondsparande.

Byte - Vid byte av fonder sker först en försäljning av den nuvarande fonden och sedan ett köp av den nya fonden. Därför finns det två rader för den ordern; en för Byte, sälj och en för Byte, köp.