Beräknat belopp för denna fond

Här anges det belopp som utgör den procentandel av totalbeloppet som du valt att investera i den aktuella fonden.

Eftersom du gör fördelningen i procent, så kommer du inte alltid att kunna uppnå en jämn fördelning i kronor, beroende på hur många fonder du väljer.