Belopp

Minsta belopp att köpa fondandelar för är 300 kronor per fond.