Belopp

Det belopp som just denna order eller transaktion omfattar.